ue

Ruszył projekt Jestem obywatelem UE. Lubię to. pod honorowym patronatem Jarosława Wałęsy i Marszałka Województwa Mieczysława Struka.

To kolejna inicjatywa grupy nauczycieli pasjonatów z Gdańska i Sopotu. Uroczysta inauguracja odbyła się 25 listopada 2016 r. konferencją Współczesne wyzwania edukacji regionalnej i europejskiej, na której młodzi ludzie wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi próbowali odpowiedzieć na pytania jakie stawia przed nimi edukacja regionalna i europejska.

Projekt będzie trwał od XII 2016 do V 2017, ma charakter warsztatowo-dyskusyjny, podzielony jest na kilka spotkań grup projektowych. Projektowi towarzyszy konkurs na przygotowanie ciekawej inicjatywy w środowisku lokalnym promującym działania UE. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m.in. wyjazd studyjny do Brukseli oraz staż wolontariacki w Stowarzyszeniu Pomorskie w UE.

Cele projektu: Jestem obywatelem UE . Lubię to.
? Zapoznanie młodzieży z historią Unii Europejskiej
? Popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej
? Rozwijanie zainteresowań dotyczących problematyki UE
? Promowanie działań aktywnego uczestnictwa obywateli UE w obszarze edukacji, kultury, problematyki społecznej
? Ukazanie korzyści Polski wynikających z przystąpienia do Unii Europejskiej

Projekt ma charakter warsztatowo dyskusyjny i składa da się ze spotkań młodzieży i oraz ich opiekunów z przedstawicielami instytucji UE.

Projektowi towarzyszy konkurs na przygotowanie ciekawej inicjatywy w środowisku lokalnym promującej UE. Na zgłoszenia do udziału w projekcie zapraszamy 5 osobowe zespoły ze szkół województwa pomorskiego.

koordynator i autor projektu: pani p. Aneta Nowak-Tymińska
opiekun szkolny grupy projektowej: p. Anna Pancer

Wydarzenia

Finał Projektu ?Jestem Obywatelem UE. Lubię to!?.

Projekt ?Jestem obywatelem UE. Lubię to? w ALO. Spotkanie czwarte.

Projekt ?Jestem obywatelem UE. Lubię to?. Spotkanie trzecie.

Projekt ?Jestem obywatelem UE. Lubię to?. Spotkanie drugie.

Projekt ?Jestem obywatelem UE. Lubię to?. Spotkanie pierwsze.

Scroll to Top