Historia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista”

Początki

Szkoła powstała jako naturalna kontynuacja nauki dla absolwentów Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego. Inicjatorem jej założenia był prezes spółki „Oświata-Lingwista” N.C.E. pan Grzegorz Ostrowski, profesor fizyki Uniwersytetu Gdańskiego pan Bogumił Linde oraz pani Ewa Puczyłowska, doświadczona nauczycielka i ówczesny dyrektor Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista”.

Liceum rozpoczęło swoją działalność 1 września 2010 roku i działało pod kierownictwem pani Ewy Puczyłowskiej – pierwszego dyrektora Szkoły. Wicedyrektorem szkoły została pani dr Lucyna Sukiennik – nauczycielka biologii, a wychowawcą klasy pierwszej pani Sylwia Łuczak – nauczycielka chemii. Naukę w budynku przy ul. Malczewskiego, na gdańskich Siedlcach rozpoczęło 20 uczniów. Szkoła oparła swoją działalność na szerokiej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Wielu zatrudnionych nauczycieli, było jednocześnie pracownikami naukowymi gdańskich uczelni. W pierwszym roku działalności szkoły zawarto nowe porozumienia o współpracę z Politechniką Gdańską, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz ATENEUM – Szkołą Wyższą w Gdańsku.

Połączenie tradycji i nowoczesności

1 września 2011 roku organ prowadzący szkoły podjął decyzję o połączeniu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Lingwista i Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego Lingwista (liceum istniejącego od 1992 roku, które było pierwszą szkołą dla młodzieży w spółce Oświata-Lingwista). Data ta jest tym bardziej wyjątkowa dla historii ALO, gdyż jest to dzień, w którym doszło do połączenia tradycji i doświadczenia w prowadzeniu szkoły średniej przez Oświatę-Lingwistę oraz nowoczesnej oferty Akademickiego Liceum.

W roku szkolnym 2011/2012, poza połączeniem dwóch szkół średnich, miało miejsce inne, równie ważne wydarzenie  zmiana siedziby szkoły. 13 lutego 2012 roku uczniowie rozpoczęli naukę w budynku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsk-Śródmieście, który do dnia dzisiejszego pozostaje siedzibą szkoły. Do dyspozycji uczniów było 6 sal lekcyjnych, aneks kuchenny oraz kącik wypoczynkowy.

1 września 2012 rok naukę rozpoczęły 4 klasy: klasa 1a z wychowawcą Panią Natalią Murowaniecką (nauczycielka matematyki), klasa 2a z wychowawcą Panią Anną Pancer (dyrektor szkoły, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze), klasa 3a z wychowawcą Panią Sylwią Łuczak-Jagieła (wicedyrektor szkoły, nauczycielka chemii) oraz klasa 3b z wychowawcą Panią Anną Jaworską (nauczycielka języka angielskiego).

26 kwietnia 2013 roku miała miejsce pierwsza uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Szkoła zyskała grono absolwentów składające się z trzydziestu trzech osób. Tego samego roku w ALO odbyła się pierwsza matura, do której przystąpili wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę.

5-lecie szkoły, czasy obecne

W trakcie pierwszych lat istnienia szkoła zyskała opinię miejsca, w której uczniowie czują się bezpiecznie i są doceniani. Każdy traktowany jest jak osoba, która ma prawo do swojego zdania, która czuje, przeżywa
i myśli. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania na licznych zajęciach dodatkowych czy kołach zainteresowań i zawsze mogą liczyć na wsparcie dyrekcji i nauczycieli.

Grono pedagogiczne za cel obrało sobie należyte przygotowanie uczniów nie tylko do matury, ale i do życia. Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, historycznych, społeczno-politycznych i językowych.

Naszą misją jest wychowanie świadomych swoich wartości, inteligentnych, wrażliwych na otaczający świat młodych ludzi, którzy bez przerażenia i wątpliwości wkraczają w dorosły świat.

Scroll to Top