PROJEKT Get up and Goals!

 

GET UP AND GOALS! – Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Styku, współfinansowany przez Unię Europejską. Rozpoczął się 1 listopada 2017 r. i jego realizacja potrwa do 31 października 2020 r. Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wprowadzanie edukacji globalnej do edukacji formalnej w 12 europejskich krajach. Przewidziane jest dużo naprawdę ciekawych działań! (http://www.getupandgoals.pl)

Czym jest edukacja globalna?? ? więcej tutaj:  http://www.getupandgoals.pl/edukacja-globalna

Lider projektu: CISP (Comitato Internazional per lo Sviluppo dei Popoli)

https://www.getupandgoals.eu

 

Główny koordynator projektu w Polsce: Stowarzyszenie Na Styku (http://nastyku.org)

Partnerzy: http://www.getupandgoals.pl/projekt/partnerzy

Szkoły: uczniowie z SP 57 w Gdańsku, SP nr 55 w Gdańsku, II LO Gdańsk, SP 12 Gdynia, CKZiU Gdańsk, SP 26 Gdynia, XVII LO Gdynia, SP 39 Gdynia, IX LO Gdynia oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Lingwista” im. Hymnu Narodowego (klasa 1c oraz 1d)

Szkolny koordynator: p. Anna Krajewska

Czas trwania projektu w szkole: 1.11.2017-31.10.2020

Cele projektu:

 1. Gło?wny:

– podniesienie swiadomosci na temat Celow Zrownowazonego Rozwoju oraz integracja tresci edukacji globalnej w edukacji formalnej w 12 europejskich krajach.

 1. Szczegołowe:

– podniesienie swiadomosci i kompetencji nauczycieli w edukacji globalnej oraz zagadnieniach Celow Zrownowazonego Rozwoju (http://www.getupandgoals.pl/edukacja-globalna/cele-zrownowazonego-rozwoju)

– podniesienie swiadomosci i zaangaz?owania lokalnych społecznosci w tematyke? edukacji globalnej i Celow Zrownowazonego Rozwoju poprzez działania obywatelskie uczniow

– zwiekszenie spojnosci oceny jakosci efektow nauczania edukacji globalnej w edukacji formalnej, na poziomie europejskim

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież:

 • lepsza integracja tresci edukacji globalnej w edukacji formalnej w 12 krajach
 • zwiekszenie swiadomosci globalnych wspołzaleznosci pomiedzy Unia Europejska a Globalnym Południem oraz swiadomosci na temat Celow Zrownowazonego Rozwoju
 • podniesienie spojnosci edukacji globalnej na poziomie europejskim i krajowym poprzez wprowadzenie wspo?lnego systemu oceniania edukacji globalnej w edukacji formalnej

 

Poniżej plan na rok szkolny (daty w nawiasie są orientacyjne):

 • testowanie scenariuszy z wybraną klasą (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • uczestnictwo szkół i nauczycieli w europejskiej kampanii promocyjnej edukacji globalnej w mediach społecznościowych (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • akcje w mieście zaplanowane na Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2019) oraz przez cały rok szkolny (wrzesień 2019-czerwiec 2020)
 • testowanie innowacyjnych narzędzi szkoły globalnej (semestr letni 2020)
 • testowanie elementów europejskiego podręcznika do historii dla nauczycieli z historii (semestr letni 2020)
 • dwa wyjazdy na międzynarodowe konferencje we Włoszech dla wybranego nauczyciela (pierwszy we wrześniu 2019)

 

Wydarzenia:

 

 1. ADOPTUJ CIUCHA!!! WIELKA WYMIANA UBRAŃ ? 19.11.2019
Scroll to Top