Ogólne informacje:

 1. Program nauczania realizowany jest w klasach z podziałem na grupy specjalizacji, przygotowujące na wybrane kierunki studiów wyższych.
 2. Przedmioty w wybranych przez uczniów grupach realizowane są w rozszerzonej wersji programowej (w zależności od grupy od 2 do 3 przedmiotów).
 3. Na realizację przedmiotu na poziomie rozszerzonym przewidziano od 4 do 7 godzin lekcyjnych w tygodniu.
 4. Zajęcia na poziomie rozszerzonym realizowane są w niewielkich grupach.
 5. Uczniowie w klasie 4 uczestniczą w repetytoriach maturalnych, które mają na celu powtórzenie i utrwalenie materiału oraz ćwiczenie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym.
 6. Niezależnie od wyboru specjalizacji wszyscy uczniowie realizują rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5h/tygodniowo).

Grupy specjalizacji:

 1. politechniczny (mat.-fiz.) rozszerzony program nauczania matematyki i fizyki
 2. ekonomiczny (mat.-geo.) rozszerzony program nauczania matematyki i geografii
 3. społeczno-ekonomiczny (geo.-wos) rozszerzony program nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie
 4. humanistyczny rozszerzony program nauczania historii i j. polskiego
 5. prawniczo-społeczny rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
 6. medyczny (biol.-chem.) rozszerzony program nauczania biologii i chemii

Języki obce:

Uczniowie, poza obowiązkowym językiem angielskim, mają możliwość wyboru dodatkowego języka obcego: języka niemieckiego, francuskiego,  hiszpańskiego.

Bogaty program edukacji kulturalnej i naukowej:

imprezy szkolne m.in.: Europejski dzień języków obcych, dzień języków romańskich, święto matematyki, udział w trójmiejskich imprezach kulturalnych, lekcje muzealne i wystawy tematyczne, warsztaty i laboratoria, dni otwarte gdańskich uczelni, spotkania ze sztuką, wernisaże, lekcje teatralne.

Współpraca z uczelniami wyższymi.

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne TUTAJ

Scroll to Top