Ogólne informacje:

 1. Program nauczania realizowany jest w klasach z podziałem na grupy specjalizacji, przygotowujące na wybrane kierunki studiów wyższych.
 2. Przedmioty w wybranych przez uczniów grupach realizowane są w rozszerzonej wersji programowej (w zależności od grupy od 2 do 3 przedmiotów).
 3. Na realizację przedmiotu na poziomie rozszerzonym przewidziano od 4 do 7 godzin lekcyjnych w tygodniu.
 4. Zajęcia na poziomie rozszerzonym realizowane są w niewielkich grupach.
 5. Uczniowie wszystkich profili uczestniczą w klasie 4 w repetytoriach maturalnych, które mają na celu powtórzenie i utrwalenie materiału oraz ćwiczenie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym.
 6. Niezależnie od wyboru specjalizacji wszyscy uczniowie realizują rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5h/tygodniowo).

Grupy specjalizacji:

 1. politechniczny (mat.-fiz.) rozszerzony program nauczania matematyki i fizyki
 2. ekonomiczny (mat.-geo.) rozszerzony program nauczania matematyki i geografii
 3. społeczno-ekonomiczny (geo.-wos) rozszerzony program nauczania geografii i wiedzy o społeczeństwie
 4. humanistyczny rozszerzony program nauczania historii i j. polskiego
 5. prawniczo-społeczny rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
 6. medyczny (biol.-chem.) rozszerzony program nauczania biologii i chemii

Zajęcia kształcenia indywidualnego:

Najzdolniejsi uczniowie o ukierunkowanych zainteresowaniach i ponadprzeciętnych zdolnościach mają możliwość udziału w zajęciach kształcenia indywidualnego.

Zajęcia mają na celu rozwijanie talentów oraz przygotowanie ucznia do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Języki obce:

Uczniowie, poza obowiązkowym językiem angielskim, mają możliwość wyboru dodatkowego języka obcego:

1.języka niemieckiego (kontynuacja po SP)
2.języka francuskiego (od podstaw)
3.języka hiszpańskiego (od podstaw lub kontynuacja po SP)

Zajęcia dodatkowe:

1.język włoski
2.język łaciński
3.rysunek i malarstwo
4.warsztaty teatralne
5.koło dziennikarskie
6.koła przedmiotowe
7.rękodzieło
8.basen
9.tenis ziemny

Formy kształcenia

1.wykłady prowadzone przez pracowników naukowych gdańskich uczelni
2.zajęcia laboratoryjne z zakresu biologii, chemii i fizyki
3.konferencje i warsztaty naukowe
4.projekty i wymiany międzynarodowe
5.koła zainteresowań, warsztaty i seminaria
6.repetytorium z matematyki i języka polskiego w klasie trzeciej

Bogaty program edukacji kulturalnej i naukowej:

imprezy szkolne m.in.: Europejski dzień języków obcych, dzień języków romańskich, święto matematyki
udział w trójmiejskich imprezach kulturalnych
lekcje muzealne i wystawy tematyczne
zajęcia w Centrum Hewelianum oraz Centrum Experymentu w Gdyni
warsztaty i laboratoria
dni otwarte gdańskich uczelni
spotkania ze sztuką, wernisaże, lekcje teatralne

Współpraca z uczelniami wyższymi

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne TUTAJ

Scroll to Top