Edukacja domowa – Czym jest? Jak działa?
Edukacja domowa to forma realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 
Realizacja edukacji domowej odbywa się we współpracy z placówką edukacyjną, która kontroluje nabywanie wiedzy ucznia oraz udziela wsparcia na różne sposoby (szczególnie, jeśli jest to szkoła „przyjazna” edukacji domowej) – tak jak Nasza!

Edukacja domowaGłówne zalety edukacji domowej:
– rodzice mają możliwość kontrolowania procesu nauki dziecka
– możliwość dopasowania długości zajęć do jego możliwości i potrzeb
– więcej czasu na realizację zainteresowań 
i wiele, wiele innych…

Rekrutacja w 3 krokach!
1. Umów się na spotkanie rekrutacyjne, które odbywa się w szkole.
2. Wypełnij i dostarcz osobiście dokumenty rekrutacyjne.
3. Odbierz decyzję i legitymację szkolną.
Ciesz się e-nauką z nami w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „LINGWISTA” im. Hymnu Narodowego!

Edukacja domowa jest formą nauki, która pozwala w domowych warunkach łączyć naukę z realizacją pasji.
Proponujemy dostęp do edukacji, która będzie przyjazna, dostępna i budowana na własnych zasadach.

Edukacja domowaZapewniamy:

– indywidualne wsparcie ucznia,
– warunki do rozwijania relacji z rówieśnikami,
– nauczanie dostosowane do potrzeb każdego ucznia,
– dobre przygotowanie do egzaminów,
– współpracę online oraz stacjonarnie.
Dodatkowo:
– konto na platformie E-nauka,
– opieka koordynatora,
– szczegółowe zagadnienia przedmiotowe,
– biblioteka materiałów edukacyjnych,
– organizacja egzaminów klasyfikacyjnych w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami,
– udział w wybranych wycieczkach i wyjściach edukacyjnych.

Opieka koordynatora
Każdy uczeń w edukacji domowej objęty jest opieką koordynatora, która polega na cyklicznych spotkaniach i konsultacjach. Koordynator pomaga w organizacji nauki, doradza, zapewnia kompleksowe wsparcie dla uczniów oraz rodziców.

Zagadnienia przedmiotowe
Lista zagadnień z każdego przedmiotu na dany rok szkolny, uwzględniające kluczowe obszary podstawy programowej, które uczeń powinien opanować. Uporządkowany zakres materiału pozwoli zaplanować i monitorować proces nauki.

Edukacja domowaOrganizacja egzaminów klasyfikacyjnych
Formuła edukacji domowej nakłada obowiązek zaliczenia rocznych egzaminów klasyfikacyjnych obejmujących przedmioty przewidziane w podstawie programowej na danym etapie edukacyjnym. Koordynator w porozumieniu z rodzicami i uczniem przygotowuje harmonogram egzaminów.

Biblioteka zasobów edukacyjnych
Zasoby edukacyjne obejmują materiały stanowiące wsparcie dydaktyczne i uzupełnienie wiedzy, m.in.: artykuły, opracowania, filmy edukacyjne, itp.

Lekcje indywidualne
Indywidualne konsultacje z wybranym nauczycielem przedmiotowym w celu wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się podczas pracy własnej.

Wycieczki i wyjścia edukacyjne
Możliwość uczestniczenia w wycieczkach oraz wyjściach edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

Edukacja domowaSpotkanie z psychologiem lub/i pedagogiem lub/i doradcą zawodowym
Możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistą, omawianie bieżących, jednorazowych trudności 
i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacji domowej

Kontakt
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać
drogą mailową: alo@oswiatalingwista.eu
lub telefonicznie: +58 3000605; +48 504840565

Scroll to Top