Numery telefonów (w całym kraju)
pomoc dla rodziców i dzieci w różnych sytuacjach

Numer telefonu Instytucja
112 Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej, do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
987  

Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

800 12 12 12 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Połączenie bezpłatne
116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Połączenie bezpłatne
800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI Połączenie bezpłatne
116 000 TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA
I NASTOLATKA Połączenie bezpłatne
800 120 002 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” Teraz także w języku angielskim i rosyjskim, Połączenie bezpłatne
801 033 242 ANONIMOWI ALKOHOLICY Połączenie płatne (zgodnie z taryfikatorem operatora)
801 19 99 90 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA.
Czynny codziennie, w godz. 16.00-21.00
800 108 108 TELEFON WSPARCIA DLA OSÓB W ŻAŁOBIE Połączenie bezpłatne

 

Numer telefonu Instytucja
(058) 301 51 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu. Zakopiańska 35, Gdańsk,
(058) 341 73 77, (058) 341 43 41 Centrum Interwencji Kryzysowej

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 27

 

(058) 348 76 64 Punkt Informacyjny i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci ? ofiar przemocy domowej

Gdańsk, ul. Marusarzówny 4

(058) 341 10 42 Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Gdańsk, ul. Leczkowa 1

(058) 341 10 42 Komitet Ochrony Praw Dziecka

Gdańsk, ul. Leczkowa 1

(058) 302 04 42, (058)302 63 89 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku,

ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk

 

Psychiatrzy dziecięcy oraz dla młodzieży:

 

48 887 949 641 Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Małgorzata Dąbrowska Kaczorek
58 694 42 22       

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Żukowo

 

602 843 409

 

Gabinet Nitka Teresa
 

48 505 450 350

 

Centrum Psychoterapii Mosty Zamiast Murów Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 54/180-207 Gdańsk

 

Scroll to Top