Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

– obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

– zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w klasie 3 (w wymiarze min. 10 h)

– zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– zajęciach z wychowawcą.

W ALO każdy pracownik pedagogiczny ma obowiązek realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

Nasi uczniowie bardzo często mają wiele pytań dotyczących swojego dalszego rozwoju, poszukują porady, jaki wybrać kierunek studiów, kim zostać w przyszłości.

Aby im to ułatwić organizujemy lekcje, warsztaty grupowe, spotkania z pracodawcami, realizujemy liczne projekty i odwiedzamy miejsca pracy.

W naszej szkole istnieje także możliwość wsparcia uczniów podczas indywidualnych konsultacji ze specjalistami (pedagog, psycholog, doradca zawodowy) lub wychowawcą klasy.

Poza szkołą nasi uczniowie mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego zatrudnionego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, która obejmuje opieką naszą szkołę, a także poszukać wsparcia w Centrum Rozwoju Talentów: https://www.centrumtalentow.pl/

Przydatne linki:

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy https://www.centrumtalentow.pl/

Mapa karier https://mapakarier.org/

Inkubator Przedsiębiorczości Starter https://inkubatorstarter.pl/strefa-edukacji/

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna https://www.strefa.gda.pl/edukacja/chce-tu-pracowac

 

Doradca zawodowy – Pani Alicja Kuźma

Doradca zawodowy prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców po wcześniejszym umówieniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przez sekretariat szkoły.

Nasze wydarzenia związane z doradztwem zawodowym

Warsztaty w Przedsiębiorstwie LPP S.A. – marka Cropp.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy

Pomorska Noc Naukowców na terenie Politechniki Gdańskiej

Scroll to Top