Konkurs literacko-plastyczny „Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”.

FORMA PRACY:
Każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę. Prace muszą spełniać następujące warunki:
– ręczne wykonanie,
– jeden autor;
– prace muszą być wykonane samodzielnie, do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać następujące informacje:
a) autor i tytuł lektury ,
b) imię i nazwisko uczestnika,
c) kategoria/ klasa,
d) nazwa szkoły,
e) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

 

Najważniejsze terminy:

26.03.2024 – dostarczenie prac do II etapu konkursu

19.04.2024 – dostarczenie prac do III etapu konkursu

26.04.2024 – publikacja wyników konkursu

 

Więcej szczegółów poniżej:

Regulamin konkursu Lektura w komiksie

Karta zgłoszenia Lektura w komiksie

Scroll to Top