Konkurs literacko-plastyczny “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie“

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie“.

FORMA PRACY:
Każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę. Prace muszą spełniać następujące warunki:
– ręczne wykonanie,
– jeden autor;
– prace muszą być wykonane samodzielnie, do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać następujące informacje:
a) autor i tytuł lektury ,
b) imię i nazwisko uczestnika,
c) kategoria/ klasa,
d) nazwa szkoły,
e) imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

Więcej szczegółów poniżej:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia Z kulturą obrazkową za pan brat