Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Bohaterami są młodzi ludzie, którzy przy wsparciu dorosłych ruszają w świat, wyruszają w teren, aby zbadać swoją okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz.
Koordynator projektu: Monika Cisiak-Kulesza

Scroll to Top