solidarna_szkolaCelem projektu jest zaangażowanie całej szkoły w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce i w Europie. Wszystkie działania zaplanowane w programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i w Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie odpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do ich zaangażowania się na rzecz solidarności oraz demokracji.
Koordynator projektu: Łukasz Męczykowski

Scroll to Top