Projekt ?Jestem obywatelem UE. Lubię to? w ALO. Spotkanie czwarte.

26 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne, już czwarte, a zarazem ostatnie warsztatowe spotkanie w ramach projektu edukacyjnego ?UE. Lubię to!?. Tym razem zaprosiliśmy szkoły uczestniczące w projekcie w gościnne progi naszego liceum.

W części pierwszej naszego spotkania oddaliśmy głos studentom z Koła naukowego Wydziału Ekonomicznego UG, którzy w sposób niecodzienny i bardziej nieformalny przybliżyli nam wybrane aspekty (także absurdalne) funkcjonowania UE. Opiekę merytoryczną nad studentami oraz wykład ?Szanse i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej? wygłosiła pani dr Aleksandra Borowicz z Wydziału Ekonomicznego UG, pracownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej.

W drugiej części naszego spotkania uczniowie podzieleni na zespoły pracowali sumiennie, zmagając się z zadaniami dotyczącymi perspektyw i przyszłości Unii Europejskiej za pomocą metody 5 stacji.

Warsztaty wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników i wzmogły zdrowego ducha rywalizacji. Uczestnicy projektu mieli za zadanie m.in. szukać argumentów za i przeciw projektom unijnym, oceniać tekst Deklaracji Rzymskiej z 25 marca 2017r., dyskutować na temat potencjalnego ?Frexitu?, czy zredagować tekst przemówienia fikcyjnej głowy państwa unijnego z okazji 25-lecia podpisania Traktatu z Maastricht.

Zajęcia poszerzyły wiedzę wszystkich uczestników na temat aktualnego funkcjonowania oraz przyszłości Unii Europejskiej, a także dostarczyły możliwości uczenia się poprzez zabawę.

Z niecierpliwością czekamy na czerwcowy finał projektu.

Zdjęcia z tego spotkania można obejrzeć tutaj.

Scroll to Top