Zgłoszenia do WOJEWÓDZKIEGO konkursu literacko-plastycznego “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie“. Szczegóły dostępne poniżej:

REGULAMIN Z KULTURĄ OBRAZKOWĄ ZA PAN BRAT
ZGŁOSZENIE Z KULTURĄ OBRAZKOWĄ ZA PAN BRAT