Zapraszamy do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Polskiej Piosenki – edycja 2018/2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów województwa pomorskiego do udziału w III Wojewódzkim Konkursie Polskiej Piosenki.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem:
– należy podać imię, nazwisko, nazwę szkoły, tytuł utworu oraz rodzaj akompaniamentu
– jako załącznik należy dodać zdjęcie ucznia na tle powiązanym z tematyką utworu (nazwa zdjęcia
to imię i nazwisko ucznia) najpóźniej do 26 kwietnia 2019, na adres: alolingwista@gmail.com.

Wyniki 2 etapu (wybór najlepszych zdjęć przez komisję konkursową) zostaną podane najpóźniej do 5 maja 2019.

W dniu finału (20 maja 2019) wszyscy uczestnicy są zobowiązani dostarczyć podpisaną kartę zgłoszenia.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polskiej Piosenki – edycja 3
Karta zgłoszenia