Zajęcia terenowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W dniach 14-15 września uczniowie z klasy 2A i 2D realizujący geografię w zakresie rozszerzonym brali udział w zajęciach terenowych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Uczniowie, przy wykorzystaniu laski Egnera, rozpoznawali typ gleby i wnioskowali o przebiegu procesu glebotwórczego. Dodatkowo, przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych, badali oni typową dla obszarów Gdańska faunę i florę oraz wyznaczali azymuty wybranych obiektów. Chociaż trwa pandemia, pogoda nas wspierała!