Warsztaty z naukowcem z Uniwersytetu Gdańskiego

23.09.2020r. w naszej szkole odbyły się zdalne warsztaty “Bioniczny człowiek – biologiczny i etyczny aspekt technologicznej modyfilkacji ludzkiego ciała”, w których udział wzięli uczniowie klas 2.i 3. biol-chem. Zajęcia prowadziła pani dr Ewa Kot – pracownik Wydziału Biologii UG. Podczas ciekawej prezentacji można było dowiedzieć się m.in. jaka jest zasada działania i zastosowanie bionicznych: protez kończyny górnej i dolnej, egzoszkieletów, sztucznego serca itp. Póżniej miała miejsce ożywiona dyskusja na temat etycznych aspektów ingerencji techniki w ludzkie ciało. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematyką i brali aktywny udział w warsztatach.