Wykłady

Gdańskie spotkania ornitologiczne

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2011 r. o godzinie 18:15 w auli budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, przy ul. Kładki 24.
Na spotkaniu dr Romuald Mikusek z Parku Narodowego Gór Stołowych przedstawi referat:

Sóweczka – nowe spojrzenie

Głównym punktem spotkań jest referat prezentowany przez zaproszonego ornitologa, jednak spotkania są też znakomitą okazją to wymiany aktualności związanych z ptakami i akcjami organizowanymi przez różne zespoły.

Cykl wykładów popularnonaukowych – cd.

13 grudnia 2010 r.
9:10-9:55 – na lekcji fizyki odbędzie się wykład dr hab. inż. W. Chrzanowskiego o tytule ?Samochód elektryczny: historia – zasada działania – perspektywy? (sala nr 3)

14 grudnia 2010 r.
13:00-13:45 – na lekcji geografii będzie gościł prof. dr hab. inż. W. Wardecki, który wygłosi wykład pt. ?Unikalność atmosfery Ziemi. Budowa i skład? (sala nr 3)

17 grudnia 2010 r.
12:05-13:45 – na zajęciach z informatyki wykład wygłosi dr inż. M. Stankowski o tytule ?Linux – przyjazny system operacyjny? (sala nr 201)

W podanym harmonogramie mogą pojawić się zmiany wynikające ze specyfiki pracy naukowej wykładowców Politechniki Gdańskiej.

Gdańskie spotkania ornitologiczne

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2010 r. o godzinie 18:15 w auli budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, przy ul. Kładki 24.
Na spotkaniu dr inż. Marek Keller z Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przedstawi referat pt:

Co wiemy na temat liczebności krogulca Accipiter nisus w Polsce?

Głównym punktem spotkań jest referat prezentowany przez zaproszonego ornitologa, jednak spotkania są też znakomitą okazją to wymiany aktualności związanych z ptakami i akcjami organizowanymi przez różne zespoły.

Cykl wykładów popularnonaukowych

Dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ?Lingwista? rozpoczął się cykl wykładów popularnonaukowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Gdańskiej. Zaproszeni do szkoły naukowcy zaprezentują ciekawe zagadnienia z zakresu nauk ścisłych m.in. chemii, fizyki, informatyki, geografii.

Pierwszym prelegentem będzie mgr inż. Andrzej Okuniewski z pracą pt. ?Chemia pamięci komputerowych. Historia, teraźniejszość i chemiczna przyszłość metod zapisywania informacji? który wygłosi 30 listopada 2010 r. o godz. 14:00.

Scroll to Top