Warsztaty “Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy” – 23.04.15.