Ogólnopolski Konkurs Plastyczny JACEK MALCZEWSKI – ?artysta, symbolista, patron?

Celem konkursu jest promowanie twórczości i postaci Jacka Malczewskiego oraz miejsc, których dzięki swojej wyjątkowej osobowości, jest patronem. Zarówno dorobek Jacka Malczewskiego, jak i dziedzictwo kulturowe w nim zawarte, tworzą nowoczesną tożsamość sztuki i jej odbiorców.

Konkurs jest niezależny politycznie i wyznaniowo.

Konkurs jest inicjatywą lokalną, zorganizowaną dla uczczenia pamięci Jacka Malczewskiego i jego twórczości oraz dla upamiętnienia miejsc, których jest patronem.

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

  1. kategoria I ? osobowość Malczewskiego
  2. kategoria II ? symbolizm Malczewskiego
  3. kategoria III ? autoportrety Malczewskiego
  4. kategoria IV ? miejsca i obiekty związane z Malczewskim

Więcej na stronie www.jacekmalczewski.eu