Międzyszkolny Konkurs im. Agnieszki Osieckiej pt. „Serce za serce”, 22.03.2018