Konferencja naukowa „Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939”

Z oka­zji set­nej rocz­nicy pro­kla­mo­wa­nia Wol­nego Mia­sta Gdań­ska zorganizowana została międzynarodową konferencja naukowa ”Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920—1939”. Okres drugiego Wolnego Miasta Gdańska to temat wciąż budzący emocje pokoleń Polaków pamiętających dwudziestolecie międzywojenne i lata II wojny światowej.

5.11.2021 r. w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność wysłuchać następujących wykładów: „Szczęśliwy czas. Wolne Miasto Frankfurt 1816-1866” prof. Ralf Roth z Frankfurtu; „Zgniły kompromis. Wolne Miasto Kraków”
prof. Andrzeja Chwalby oraz „Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk” prof. Miloš Řezníka.