Gdańskie cmentarze – spacer historyczny

4 listopada 2021 r. uczniowie  klasy 3e odwiedzili Cmentarz Garnizonowy, który jako jedyna nekropolia o przedwojennym rodowodzie przetrwała do dziś. Zachowało się na niej wiele pomników upamiętniających groby żołnierzy różnych narodowości, którzy ponieśli śmierć na wojnach tocznych w II połowie XIX w. i w I połowie XX.

Następnie udaliśmy się na Cmentarz nieistniejących cmentarzy, który powstał na miejscu cmentarza Bożego Ciała przy ul. 3 Maja, a upamiętnia pochowanych na wszystkich zlikwidowanych w Gdańsku nekropoliach.

Wędrówka śladami pochówków dawnych Gdańszczan pomogła nam uświadomić sobie, że dawny Gdańsk był miastem wielu kultur i religii.