Klasowe zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo!
Spotkanie organizacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami klas odbędzie się w najbliższą środę, 13 września 2023 r. o godzinie 17.00.

Pani dyrektor zaprasza na spotykanie się z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów klas IV o godz. 17.00 w sali nr 1.
Ok. 17.30 rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas IV spotykają się z wychowawcami.

klasa 1a – s. 2
klasa 1b – s. 6
klasa 1c – s. 5
klasa 2a – s. 13
klasa 2b – s. 8
klasa 2c – s. 12
klasa 3a – s. 3
klasa 3b – s. 11
klasa 4a – s. 1 (spotkanie z wychowawcą s. 4)
klasa 4b – s. 1

Scroll to Top