IV Wojewódzki Konkurs Polskiej Piosenki – wydłużony termin zgłoszeń!

Informujemy, że na prośbę nauczycieli został wydłużony termin zgłoszeń do WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLSKIEJ PIOSENKI, który odbędzie się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, w terminie 27 maja 2022, w godzinach 10.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klas 7 i 8 SP.
Zdjęcia i zgłoszenia można nadsyłać do 10 maja 2022.

Konkurs składa się z trzech etapów:
ETAP SZKOLNY (nauczyciele typują osoby, które wezmą udział w konkursie na szczeblu rejonowym)
ETAP REJONOWY (polega na wysłaniu zdjęcia przedstawiającego wokalistę na tle ściśle powiązanym z tematyką utworu, który wokalista zamierza wykonać podczas ostatniego etapu; wyniki etapu rejonowego zostaną podane 11 maja 2022)
ETAP WOJEWÓDZKI (otwarty przegląd utworów) – 27 maja 2022

Oceny występów dokona doświadczone JURY.

Przewidziano nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem:
– należy podać imię, nazwisko, nazwę szkoły, tytuł utworu oraz rodzaj akompaniamentu
– jako załącznik należy dodać zdjęcie ucznia na tle powiązanym z tematyką utworu
najpóźniej do 10 maja 2022, na adres: alolingwista@gmail.com

Warto zwrócić uwagę, że nasz konkurs znajduje się na wykazie zawodów artystycznych opublikowanym na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W związku z tym istnieje możliwość uzyskania przez laureatów naszego konkursu dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Polskiej Piosenki – edycja 4