KWIETNIOWE WARSZTATY BIOLOGICZNE

25 kwietnia 2022 uczniowie klas 2b i 3c biol-chem uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Zdrowia. Poznali zasady oraz aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, ćwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Na zajęciach z panią dietetyczką analizowali skład ciała metodą BIA na profesjonalnym analizatorze InBody. Mieli również możliwość wykonania samobadania piersi w wykorzystaniem fantomów.

29 kwietnia 2022 klasy 1b, 2b, 3c biol-chem brały udział w warsztatach online pt. „Genetyczne modyfikacje organizmów – aspekt biologiczny, prawny, etyczny”, które poprowadziła pani dr Anna Kot – pracownik naukowy Wydziału Biologii UG.
Uczniowie poznali metody otrzymania GMO, modyfikacje genetyczne: bakterii, wirusów, grzybów, roślin, zwierząt i człowieka oraz możliwości wykorzystania tych organizmów
w rolnictwie, przemyśle, biologii i medycynie. Dowiedzieli się również o etycznych
i prawnych aspektach tworzenia i wykorzystania GMO.