II seminarium regionalne. Projekt ?Our Democratic Europe?. Erasmus+

20 kwietnia 2017 r. ponownie zawitaliśmy w gościnne progi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, aby wspólnie debatować nad przyszłością Unii Europejskiej. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z ekologią, zmieniającym się klimatem, zanieczyszczeniem środowiska oraz szukanie nowych rozwiązań radzenia sobie z tymi zagrożeniami.

Wprowadzeniem do warsztatów tematycznych był niezwykle żywiołowy i interesujący wykład pt. ?Nowe technologie a ochrona środowiska? pana dr Tomasza Bielińskiego z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Scroll to Top