Bałtycki Festiwal Nauki – warsztaty

Uczniowie uczęszczający na geografię rozszerzoną oraz chemię rozszerzoną 24 maja 2018 roku uczestniczyli w Bałtyckim Festiwalu Nauki na zajęciach z rozpoznawania skał i minerałów. Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej, w której przedstawione były główne rodzaje skał oraz najważniejsze minerały skałotwórcze, wraz z ich podstawowymi cechami fizycznymi oraz metodami ich badań. Główną część zajęć stanowiły zajęcia praktyczne przeprowadzone w grupach 4 – 5 osobowych. Uczestnicy identyfikowali minerały w oparciu o samodzielnie wykonane badania wybranych cech fizycznych.

Kilka zdjęć z warsztatów dostępne jest TUTAJ