27.11.2017 – Chemistry is FUN, wykład na Wydziale Chemii UG