Wykład na Wydziale Chemii UG – Chemistry is FUN

27 listopada uczennice z chemii rozszerzonej wraz z Panią Sylwia Łuczak-Jagieła wzięły udział w wykładzie w ramach projektu “Chemistry is FUN”, którego realizatorem jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład pt. “Pierwiastki chemiczne i ich reakcje” przedstawił Dr Henryk Myszka, opiekun koła naukowego chemików oraz popularyzator chemii. Podczas wykładu przedstawione zostały właściwości wybranych pierwiastków chemicznych należących do tzw. grup głównych, a przede wszystkim: wodór i woda, metale alkaliczne i ziem alkalicznych, wybrane borowce i węglowce, związki azotu, fosforu, tlenu i siarki z innymi pierwiastkami oraz fluorowce.  Wykład ilustrowany był licznymi filmami ukazującymi właściwości chemiczne omawianych pierwiastków, a także kilkoma prostymi, ale efektownymi doświadczeniami chemicznymi. 

Zdjęcia z wykładu dostępne w naszej galerii.

Zdjęcia i opis wydarzenia na stronie wydziału chemii UG.