Zajęcia z etyki w dniach 4-5 kwietnia

W dniach 4-5 kwietnia odbędzie się blok zajęć z ETYKI dla uczniów klas drugich i trzecich.  Obecność jest obowiązkowa, dla wszystkich uczniów, którzy zadeklarowali udział w tych zajęciach.

Harmonogram zajęć