Wyniki naszych uczniów w konkursie matematycznym MAT JERSZ

Przedstawiamy wyniki konkursu matematycznego Jersz MAT, który odbył się w styczniu.

Wszyscy nasi uczniowie otrzymali wyniki wyższe niż 50%. Serdecznie gratulujemy!

Szczególne gratulacje dla Janka Kalwasińskiego, który otrzymał najwyższy wynik ze szkoły,
a w konkursie zdobył wyróżnienie oraz 4 miejsce w województwie!

Gratulacje dla Michała Pliskowskiego, Piotrka Maszczyka i Rafała Wojciechowskiego za uzyskanie bardzo dobrych wyników.

Dokładny raport z tego konkursu można zobaczyć tutaj.