Wyniki konkursu literacko-plastycznego „Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”

Lista laureatów konkursu „Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”:

Martyna Środa  Zespół Szkolno-Przedszkolny, Główczyce
Aleksandra Wodnicka  Szkoła Podstawowa, Biesowice
Magdalena Rosińska SP nr 2 Pruszcz Gdański
Mariola Wójcik  SP nr 2 Pruszcz Gdański
Filip Ciechański SP nr 2 Pruszcz Gdański
Weronika Sarafin SP nr 2 Pruszcz Gdański
Sebastian Szpot SP nr 2 Pruszcz Gdański

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. O terminie finału poinformujemy drogą e-mailową oraz telefoniczną.

Organizatorzy