Wycieczka „Śladami Wybitnych Gdańskich Naukowców”

21 czerwca 2022 grupa uczniów z ALO wzięła udział w wycieczce pod hasłem Śladami Wybitnych Gdańskich Naukowców.

W ramach spaceru po Gdańsku odwiedziliśmy miejsce urodzin wybitnego fizyka i wynalazcy Daniela Fahrenheita (ul. Ogarna 95)

oraz byliśmy pod kolumną meteorologiczną na Długim Targu upamiętniającą pioniera termometrii i sławnego Gdańszczanina.

Udaliśmy się także do Kościoła Rektorskiego Ojców Karmelitów pw. św. Katarzyny,

gdzie pochowany został w 1687 r. inny wybitny Gdańszczanin – astronom i konstruktor przyrządów astronomicznych Jan Heweliusz.

Nieopodal miejsca pochówku Jana Heweliusza, przed Ratuszem Staromiejskim na ulicy Korzennej, odwiedziliśmy pomnik sławnego astronoma.

Miejsce jego usytuowania to miejsce kamienic, na których dachach, Heweliusz prowadził swoje obserwacje astronomiczne górującym nad miastem 39 metrowym teleskopem!

Dzięki m. in. takim postaciom Gdańsk należy do światowych stolic nauki.