Warsztaty z gospodarki przestrzennej

Dnia 03.06.2019 uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym brali udział w
przygotowanych przez nauczyciela warsztatach z gospodarki przestrzennej.