Warsztaty „Why do we sort waste?”

18 kwietnia w naszej szkole na zaproszenie pana Przemysława Szloska i Szkolnego Klubu Wolontariatu odbyły się warsztaty w języku angielskim „Why do we sort waste?”. Prowadzone przez wolontariuszkę z Niemiec – Michaelę Stegmaier.
Warsztaty organizowało Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Uczniowie po wprowadzeniu do tematu hierarchii postępowania z odpadami oraz roli recyklingu w
przetwarzaniu śmieci uczestniczyli też w części aktywnej, gdzie dokonywali selekcji odpadów.

Scroll to Top