Warsztaty Profilaktyki Nowotworów

Podczas Światowego Dnia Walki z AIDS (1 grudnia), wszystkie klasy drugie, wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Tematyka była szeroka, dotyczyła informacji o drogach zakażenia wirusem HIV, objawach i leczeniu, ponadto epidemiologii, profilaktyki i czynnikach ryzyka związanych z nowotworem piersi, szyjki macicy i jąder. Uczniowie mieli okazję pracować z fantomami, gdzie umiejscowione były różne guzki. Otrzymali też instrukcję samobadania.

Scroll to Top