Uliczka Żydowska – zajęcia edukacyjne na temat historii i kultury żydowskiej w Gdańsku

20 marca 2018 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat historii i  kultury żydowskiej. Spotkanie odbyło się w synagodze, gdzie uczniowie zostali wprowadzeni do tematu kultury, religii i tradycji żydowskiej, a następnie w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Tam miała miejsce część zajęć poświęcona historii Żydów w II Rzeczypospolitej. Scenariusz zajęć „Uliczki Żydowskiej…” – opracowany został wspólnie przez Instytut Yad Vashem oraz Instytut Pamięci Narodowej. Lekcja, przeprowadzona przez panią dr Barbarę Męczykowską, w oparciu o bogaty materiał biograficzny pokazała różnorodność społeczności żydowskiej w Polsce przed wybuchem II wojny światowej. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z różnorodnymi źródłami ikonograficznymi.