Odbiór świadectw dojrzałości – sesja majowa

Świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych wynikach zdający otrzymują 3 lipca 2018 od godziny 10:00 do godziny 14:00 w szkole. Zdający otrzymuje wraz ze świadectwem jego odpis.

Od dnia 3 lipca zdający mogą sprawdzić swoje wyniki w serwisie dla ucznia na stronie: www.oke.gda.pl

Wnioski o wgląd do pracy można składać już od 3 lipca w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.