Nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie

W zeszłym tygodniu klasa IB gościła zdalnie, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, Konsula Honorowego Królestwa Hiszpanii w Gdańsku Pana Macieja Dobrzynieckiego.