Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbyły się 28 lutego br. w Atheneum Gedanense Novum – opiekunem grupy,  która wybrała się na wykłady była p. Sylwia Łuczak –Jagieła.

Podczas spotkania zostały wygłoszone trzy prelekcje.:

“Somnus – po prostu sen”, to tytuł prezentacji Dominiki Heldt i Igora Skwarka, uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, która została przedstawiona podczas lutowych Młodzieżowych Spotkań z Medycyną.

Zaprezentował się także dr Robert Szymczak z Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej GUMed, który opowiedział słuchaczom o podróżowaniu po górach wysokich.

Dr hab. Beata Lipska-Ziętkiewicz, pediatra, genetyk kliniczny z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki przedstawiła natomiast wykład „Genetyczne sekrety ludzkiej twarzy”.

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.