Młodzieżowe Spotkania z Medycyną, 27.02.2018

W luty kolejny raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładach w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. Tym razem na wykłady poszli uczniowie klasy 1b z wychowawcą oraz nauczycielką biologii Anną Krajewską. Wydarzenie odbyło się 27 lutego br. w Atheneum Gedanense Novum. Spotkanie otworzył wykład Kamili Mańkowska, uczennicy kl. 2 II LO w Sopocie, która przygotowały wykład pt. ?Wielokierunkowe oddziaływanie mikrobioty jelitowej na organizm człowieka?. Następny wykład poprowadził dr Wojciech Grabe, specjalista chirurgii stomatologicznej, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w latach 1989-1993. Tematem wykładu była ?Nowoczesna stomatologia.? Temat był na tyle ciekawy, że dr Grabe został zasypany duża ilością pytań ze strony młodzieży podczas dyskusji. Na koniec wykład pt. ?Rak ? wyzwanie dla medycyny XXI wieku? wygłosił dr hab. Rafał Dziadziuszko prof. nadzw. GUMed, który jest konstantanem krajowym w dziedzinie radioterapii onkologicznej oraz kierownikiem Pracowni Teleterapii, Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed. Po zakończonym wykładzie jak zawsze odbyła się dyskusja, w której aktywny udział brali nasi uczniowie. Uczennica klasy 2 Sandra Daszkiewicz, której wychowawcą jest Pani Sylwia Łuczak-Jagieła, została nagrodzona drobnym upominkiem za udział w dyskusji.

Galeria zdjęć

Scroll to Top