Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dnia 16 listopada 2021 Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

 

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, a także wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

 

Podczas tego wydarzenia uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację i krótkie filmiki na temat tolerancji. Podsumowano ankietę tematyczną, która została przeprowadzona dzień wcześniej. Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali również plakaty promujące tolerancję. Ze wszystkich prac wybrano najlepsze:

 

I miejsce:

Weronika Przybytniak, Agata Salecka

Rozalia Dąbrowska, Michał Adamski, Klaudia Ratomska

 

II miejsce:
Olivia Fernie, Wiktoria Sabiniarz

Anna Lewandowska, Oliwia Kulpaczyńska, Patryk Sawicki,

 

III miejsce:

Wojtek Szeliga, Michał Wilczewski, Klaudia Kowalska

Maciej Pietras, Karolina, Maciej Sz.

Marek Korbel, Jeremiasz Woś

 

Gratulujemy! =)