Dzień otwarty Wydziału Chemii UG

W dniu 12 marca uczniowie klas biol-chem wzięli udział w wydarzeniach Dnia Otwartego Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Podczas przygotowanych przez studentów i pracowników Wydziału: warsztatach laboratoryjnych, wykładach i pokazach doświadczeń mieli okazję utrwalić oraz poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę z zakresu między innymi:
💎 właściwości pierwiastków chemicznych,
🧪 reakcji katalitycznych,
🕶 chemiluminescencji oraz
🔌 podstaw elektrochemii i druku 3D 🖨
Scroll to Top