Amerykańska Muzyka Rozrywkowa w ALO

23 marca 2018 roku pan dr Grzegorz Welizarowicz z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego,  zaprosił uczniów naszej szkoły do wysłuchania wykładu pt. „Główne nurty muzyki amerykańskiej początku XX wieku”. Podczas spotkania z uczniami wykładowca w sposób niezwykle interesujący i barwny nakreślił tło historyczne, przedstawiając kolejne etapy historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzięki temu łatwiej było zrozumieć słuchaczom korzenie takich gatunków muzycznych jak jazz, blues, folk czy country. Kolejnym poruszonym wątkiem wykładu były narodziny i rozwoju musicalu oraz tematy popularnych piosenek. Wykład wygłoszony w języku angielskim, urozmaicony był licznymi utworami muzycznymi, teledyskami i fragmentami koncertów.

Galeria