ALO „Gis Day”

Jeszcze przed feriami klasy 2a i 2b realizujące geografię na poziomie rozszerzonym, brały udział w corocznym ALO Gis Day. Zajęcia przeprowadzone w formie warsztatowej przybliżyły uczniom możliwości wykorzystania technologii informacyjnych oraz rozwinęły ich umiejętności w tworzeniu map.

Scroll to Top