X Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum „Polaków portret własny”

26 marca 2018 roku już po raz dziesiąty odbyły się Warsztaty Akademickie Cogito Ergo Sum. Dzięki uprzejmości organizatorów także uczniowie naszej szkoły wzięli w nich udział. Program spotkania pod hasłem „Polaków portret własny” był bardzo napięty i wyczerpujący. Po wykładzie inauguracyjnym profesora doktora habilitowanego Cezarego Króla „Budowanie Niepodległej 1918-2018”, przyszedł czas na pracę w grupach. Tematyka poruszana w trakcie warsztatów była różnorodna od okresu dwudziestolecia międzywojennego do ruchu społecznego „Solidarność”. Spotkanie z licznym gronem ekspertów utwierdził nas w przekonaniu o tym jak fascynującą sprawą może być odkrywanie historii współczesnej, aczkolwiek jest to również sprawa niezwykle trudna i nieraz niewygodna. Wśród zaproszonych gości, oprócz profesora E. C. Króla, byli również obecni: Tomasz Miegoń (Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni), dr Tomasz Szturo (wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej), dr hab. M. A. Supruniuk (dyrektor Archiwum Emigracji UMK).

Galeria