Regulamin konkursu literacko-plastycznego “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. “Z kulturą obrazkową za pan brat, czyli lektura w komiksie“. Szczegóły dostępne w regulaminie:

REGULAMIN – konkurs literacko-plastyczny – Lektura w komiksie